EigenWIJS = ook wijs
Ieder kind verdient een optimale ontwikkeling

'n Wonderwijzer


Eigen-Wijs is een prachtig woord. Wanneer je het kunt inzetten als een kracht … dan is het een kwaliteit! Op jouw eigen wijze (de manier die bij jou past) groeien. Leren op de manier die het beste bij je past. Hoe fijn is dat!


Ik ben Rolinka, getrouwd en moeder van drie zoons. Ervaringsdeskundige met kinderen die anders denken en leren. Op hun EIGENwijze. Hoe mooi is het, wanneer een kind helemaal zichzelf is.

Ik geloof dat ieder kind een eigen leerroute heeft. Ik ben er voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van: schrijven (spellen), lezen en rekenen. Door de LEREN-leren methodiek en de Kernvisie methode, kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen, door in te zeten op hun voorkeur voor leren. Hoe leert jouw kind het liefst?

Zo wordt leren weer leuk en groeien kinderen!  

Wat is er nodig, om te zorgen dat we álle kinderen onderwijs geven dat echt passend is? 

SESSIES EN TARIEVEN


De sessies vinden plaats eens in de 2 à 3 weken. Na een sessie krijgt je kind oefeningen mee naar huis . Na ongeveer 10 behandelingen vindt er een evaluatie plaats, om te bekijken hoe de voortgang is. Een sessie duurt 60 min.


Lees verder

PIJLERS

Ieder kind verdient een optimale ontwikkeling, daarom is anders kijken belangrijk. Vanuit de Kernvisie methode is dit anders kijken naar kinderen en hun onderwijsbehoefte.  Luisteren, doorvragen, analyseren en afstemmen op ieder kind. Kijken vanuit hun ontwikkelingsfase. Samen, omdat het effectiever en leuker is. Afspraak is afspraak, anders kom je er niet (commitment). Doelbewust, omdat elk kind recht heeft op een passende
ontwikkeling. Dat is mijn missie, het goede doen voor ieder kind.


Ik werk kindgericht, dat wil zeggen: ik kijk naar voorkeuren en behoeften van het individuele kind en ik stem daar mijn begeleiding op af. Dit gaat bij ieder kind anders. Drie belangrijke pijlers in mijn werkwijze
 
     * zelfverantwoordelijkheid; het kind is verantwoordelijk voor het meenemen van zijn spullen, dit geeft direct

        ook vertrouwen: "Kijk maar, je kunt het". 
     * ontspanning; in het eerste gesprek gaat het over wat je kind leuk vindt, hobby's, sport, gezin, 
        vriendjes/vriendinnetjes. In de loop van het gesprek vraag ik: "Weet je waarom je hier bent?" Ik vind het

        belangrijk dat het kind dit weet en kan verwoorden. Het gaat immers hemzelf aan. 
     * plezier en spel; deze bevatten de basisvoorwaarden om tot leren te komen! 

MIDDELEN
De middelen waaruit ik put zijn: Reflexintegratie, Oplossingsgericht werk en ik maak gebruik van mijn kennis en ervaring vanuit het onderwijs met als specialisaties 't Wereldspel, Kernvisie methode en LEREN-LEREN.  Afhankelijk van de vraagstelling pas ik mogelijkheden uit de diverse pijlers toe, die passen bij het kind. 

DOELGROEP

Vanuit mijn achtergrond in het onderwijs werk ik veel met kinderen. Kinderen maken deel uit van een gezin en halen daar –letterlijk en figuurlijk- hun voeding vandaan. Het is belangrijk dat je als ouders goed kijkt naar de behoeften van je kind en de gevoelens die er zijn erkent. Hetzelfde geldt voor leerkrachten, die met zoveel unieke kinderen in een groep, een flinke klus te klaren hebben. Dit is niet altijd even gemakkelijk en ook dan is een steuntje in de rug fijn! Hiervoor kun je bij mij ook terecht.

 
 

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF


Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het aanbod van Eigenwijzje of artikelen ontvangen over leren en hoe het anders kan, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 

Just Kidding Fotografie - Wereldspel
Just Kidding Fotografie - Wereldspel

HET WERELDSPEL

Het wereldspel is een observatie middel, dat zonder taal zicht geeft op de denk- leerstijl (visueel/verbaal) van een kind en op eventueel aanwezige sociale en/of emotionele blokkades.

Non-verbaal kunnen we de affectieve en pedagogische aspecten signaleren in een, door het kind gebouwd dorp.


Het gegeven dat er tijdens de afname niet gesproken of geschreven hoeft te worden, maakt het een laagdrempelig instrument. Vooral in situaties waar taal- en/of communicatieproblemen het afnemen van reguliere testen bemoeilijken, zoals bij dyslexie, TOS, ASS, ADD, een andere taal/cultuur, en (2E)begaafdheid.


Als het dorp klaar is (5 – 15 minuten), mag het kind over zijn dorp vertellen. Het beoordelen gebeurt achteraf aan de hand van notatie- en scoreformulieren. Om te zien of bepaalde signalen structureel zijn, bouwt de leerling twee weken later nogmaals een dorp. 

Kernvisie methode &
LEREN-leren


Ons huidige onderwijssysteem is vooral gericht op de links georiënteerde kinderen. Zij hebben een voorkeur voor hun linker hersenhelft, de verbaal/auditieve kant: tekens, woorden, details, logica, nummers en volgorde. 

Ongeveer 35% van de kinderen heeft een voorkeur voor de rechter hersenhelft, gericht op visueel: ruimtelijk, ritme, verbeelding, kleur, emotie en gevoel. Deze kinderen zijn vaak ook gevoelskinderen. 

Juist deze groep kinderen met een rechtsgeoriënteerde leervoorkeur, sluit niet aan op lesmethodieken in het onderwijs. Veelal komen zij in de problemen met taal, schrijven, rekenen. De kinderen worden veelal getypeerd, om hun uitdagingen te labelen. Dyslexie, ADD en dyscalculie zijn voorbeelden van deze labels. 

Door de Kernvisie methode en het LEREN-Leren, begeleid ik deze kinderen in hun onderwijsbehoefte, zodat zij hun talenten ontwikkelen. 

Gaat het niet linksom, 

dan gaan we rechtsom

Bij een rechtsgeoriënteerd (visueel en voelend) kind, vindt een op linksgeoriënteerd (auditief) aanbod geen (volledige) aansluiting. Passend onderwijs is pas echt passend als het voor alle kinderen passend is.


Geef een kind de kans op zijn EigenWijze te leren.

unsplash