Oplossingsgericht werken

Gericht op talenten

Oplossingsgericht

Een aanpak voor positieve verandering


Een in de praktijk bewezen aanpak voor positieve verandering. Het belangrijkste kenmerk van Oplossingsgericht Werken is dat de focus op de oplossing ligt en niet op het probleem. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, wat goed gaat en wat werkt. Gericht op de toekomst in plaats van op het verleden. We kijken naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar talenten die je kind zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je invloed hebt om je eigen proces vorm te geven. Het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

unsplash