Reflexintegratie

Bewegen is essentieel

Een medicijnvrije aanpak voor leer-, sensorische, emotionele en gedragsmatige uitdagingen


Als baby heeft iedereen primaire reflexen gehad. Deze zijn nodig voor ontwikkeling en horen vanzelf te verdwijnen. Als ze niet helemaal geïntegreerd worden kunnen ze allerlei problemen veroorzaken! Motorische problemen, ontwikkelingsachterstanden en leerproblemen zijn vaak terug te voeren naar deze reflexrestanten. De restanten kunnen door middel van oefenen worden weggewerkt!


Hoe komt het toch dat er steeds meer kinderen lijken te zijn met ADD/ADHD, autisme, dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen, leerproblemen enzovoort? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk te kijken naar wat fundamenteel nodig is voor ontwikkeling: belangrijk zijn beweging en een goede omgeving. Als we daar naar kijken kunnen we gaan begrijpen waarom dit fundament bij veel kinderen niet goed is gelegd.

Als baby heeft iedereen primaire reflexen gehad. Deze zijn nodig voor ontwikkeling en horen vanzelf te verdwijnen. Als ze niet helemaal geïntegreerd worden kunnen ze allerlei problemen veroorzaken!Motorische problemen, ontwikkelingsachterstandenenleerproblemenzijn vaak terug te voeren naar deze reflexrestanten. De restanten kunnen door middel van oefenen worden weggewerkt!

Het aantal kinderen met een leesachterstand, ADD/ADHD, autisme, dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen, leerproblemen enzovoort, groeit de laatste jaren schrikbarend.

Waar ligt dat aan? Om deze vraag te beantwoorden is het goed te kijken naar wat fundamenteel nodig is voor ontwikkeling: belangrijk zijn beweging en een goede omgeving. Als we daar naar kijken kunnen we gaan begrijpen waarom dit fundament bij deze kinderen niet goed/volledig is gelegd.

Reflexintegratie gaat over het resetten van dit fundament. Met simpele oefeningen worden de mogelijkheden van het brein en zenuwstelsel gestimuleerd om nieuwe zenuwverbindingen tot maken. Deze oefeningen helpen kinderen te ontwikkelen en fysiek, emotioneel en mentaal te herstellen. De oefeningen bestaan als aangeboren motorische primitieve reflexpatronen die moeten worden geactiveerd en geïntegreerd, zodat een kind zich normaal kan ontwikkelen.